środa, listopada 12, 2014

Szkolenie PaT

W piątek 7 listopada nasz opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Robert Gierek ukończył jako przedstawiciel Miasta Chorzów szkolenie eksperckie programu profilaktyki PaT. Trzydniowa praca
z młodzieżą w Żorach, ekspertami w Ustroniu i policjantami w Szczyrku uwieńczona została Galą Finałową na scenie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.  

Gospodarzami Gali Finałowej byli nadinsp. Krzysztof Jarosz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber.
Na uroczyste podsumowanie projektu PaT/E(edukacja) przybyli także:
  • Andrzej Jaworski i Robert Wojtas, reprezentujący Wojewodę Śląskiego
  • Krzysztof Kołaczek Prokurator Okręgowy w Katowicach
  • insp. Roman Rabsztyn Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
  • Joachim Smyła Starosta Lubliniecki, Gospodarz, który wraz z Burmistrzem Edwardem Maniurą gościł Społeczność PaT na VII Ogólnopolskim Przystanku PaT,
a także przedstawiciele władz samorządowych z miast i powiatów województwa śląskiego oraz pedagodzy i policjanci uczestniczący w szkoleniu eksperckim PaT.
Autorem programu PaT jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).
Program realizuje Zespół Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie (zespół osobowy Impresariatu PaT wymieniony jest w zakładce KONTAKT.
PaT czyli „Profilaktyka a Ty” to program:
- mody na życie bez uzależnień;
- profilaktyki rówieśniczej;
- dobrych wiadomości, a nie protestów;
- zaproszeń, a nie wykluczeń;
- destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;
- bez nagród i działania za coś;
- nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.  
PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.
PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!