O nas

W naszej szkole od kilku już lat działa grupa wolontariuszy. Jest to grupa osób, która zgłosiła się do bezpłatnej, dobrowolnej pracy na rzecz innych. Opiekunem naszej grupy jest pedagog szkolny. Dzięki wycieczce integracyjnej, którą zorganizowaliśmy na początku roku staliśmy się bardziej zgrana ekipą, Wycieczka ta dała nam dużo radości, zabawy i śmiechu. Wolontariat daje nam szansę rozwoju własnych umiejętności i zainteresowań, a także zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach i  zaangażowania w życie społeczne. Poprzez wolontariat rozwijamy swoją osobowość, uczymy się otwartości, odpowiedzialności i wrażliwości na innych. Taka praca przepełnia nas radością. Stwarza również szansę poszerzenia własnych umiejętności i doświadczeń, a także rozwijania zainteresowań. Chcemy obdarowywać innych swoją miłością. Pragniemy, aby wszyscy byli szczęśliwi. Co roku w naszych planach m. in. zbiórka żywności dla zwierząt z chorzowskiego schroniska, zbiórka dla chorzowskiego hospicjum, przygotowanie świątecznych paczek dla potrzebujących oraz organizacja sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz działań na rzecz innych chcemy się także szkolić i poszerzać swoje umiejętności. Co roku także organizujemy aukcję przedmiotów ofiarowanych przez naszych nauczycieli i uczniów. Za zebrane podczas aukcji pieniądze organizujemy kilkudniowy wyjazd dla dzieci potrzebujących, albo świąteczne paczki. Przed nami dużo pracy, ale damy radę. Zapraszamy wszystkich, aby dołączyli do nas, ponieważ wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru.
W równym stopniu wzbogaca obie strony, nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego, który tą pomoc oferuje.
Opiekun koła wolontariatu ZSTiO Nr 3Robert Gierek wraz z wolontariuszami