Przyjaciele

Poszukujemy nowych przyjaciół, czyli ludzi dobrej woli oraz instytucji, które mogłyby pomóc nam pomagać :-)

Wśród przyjaciół naszej wolontariackiej grupy są już nasi wspaniali rodzice :-)